Блог

Ци Гун

от в Древни китайски практики, Китайска медицина август 29, 2018

На открита находка, датирана на почти 7 хиляди години се вижда шаман в медитативна поза, много приличаща на използваните в Ци гун.

Най-често създаването му се приписва на митичния Жълт Император. Влияние върху развитието му имат Конфуцианството, Таоизмът и привнесеният от Индия Будизъм. През столетията пътят му не е равномерен, а има и възходи и забвения. Както и при китайската медицина знанията се предават от учител на ученик, от баща на син / най- често/, а писмените източници не са много.

Ци гун представлява системи от движения, дишане, медитации…с чиято помощ се постига подобряване на състоянието на човешкия организъм, както и просветление. Безбройните ползи от практикуването на Ци гун вече са известни по целия свят. Само в Китай се счита че над 400 млн. практикуват това изкуство.

Вашият коментар