Блог

Китайската калиграфия и живопис въвеждат в покой дишането

от в Древни китайски практики, Водещи април 3, 2020

Силви Велев Тайчи

Силви Велев е роден през 1965 г. Завършил е История. Бойни изкуства практикува от 1981г. преподава  тайчи и чигун, сертифициран инструктор от Световната Ян стил Асоциация по тайчичуан, художник и калиграф.

Китайската калиграфия – Изкуство отвъд красивото писане, е метод за самоусъвършенстване, променящ световъзприятието.  Писането е процес, който изполва дейността на ръката и мозъка. Четката е едно естествено продължение на ръката, а самото движение е взаимодействие с пространството. Изписването на йероглифите показва вътрешната природа на човека  със своите осбености. Развивайки  фината моторика, концентрацията на вниманието без никакво напрежение,  човек  култивира своето  внимание и  търпение,  въвежда в покой дишането, духа и тялото, баланса между Ин и Ян се превръща в целенасочен процес на промяна,  укрепващ здравето и правещ човека щастлив –  Тук и Сега!

калиграфия

На китайски език терминът „шуфа” буквално означава „правила за писане”.

Както в миналото, така и сега, китайските йероглифи са изписвани с различни цели: стандартни надписи за благоденствие, здраве и разцвет на семейството и дома. Надписи могат да се срещнат върху картините, ветрила, порцеланови изделия и други произведения на изкуството в различните стилове на шуфа.

Китайската живопис е пряко свързана с китайската калиграфия. Тясната връзка се корени във философското разбиране за Вселената и проявлението на Ин и Ян.

В съвременния динамичен свят все повече хора се обръщат към изучаването на източните практики, в това число китайската калиграфия и живопис. Докато при тайдзи практиката нещата са доста видими, то при китайската калиграфия хората доста често си задават въпроса: „Каква е ползата от красивото писане?” и  „Дали мога да пиша красивите йероглифи, ако не съм художник?” . Първо: при тези темпове на развитие не е изключено след някое и друго десетилетие китайският език да има същата популярност, на която понастоящем се радва английският. Второ: да сте чували китайците да имат проблем с Алцхаймер? Тайната е човек да се отпусне, физически и умствено, да не е припрян и да координира ума и тялото си, без да влага излишни усилия.

Писането е процес, който използва дейността на ръката и мозъка. В случая четката за писане и рисуване се явява не само като външен технически инструмент, а като естествено продължение на ръката. Накратко, човек, чрез четката, обединяваща мисъл- , дишане – движение, излъчва енергия и изразява своето моментно вътрешно състояние. Както практиката по тайдзи, така и калиграфията, и живописта, са вид медитация, обединяваща движението и покоя, достигащи баланс между Ин и Ян, което от своя страна най-малкото води до премахване на стреса, изчистени мисли, концентрация и нови усещания. Всеки  може открие един нов вътрешен потенциал в себе си.

Калиграфията помага да се оптимизира дишането. Самият процес на изписване на йероглифите напомня на гимнастиката Тай Дзи Цюeн която “упражнява тялото отвън и закалява духа отвътре”. Тай Дзи Цюeн изучава различните положения на дланта, разглежда всяко едно движение и жест внимателно. В калиграфията това също се прави. Гимнастиката Тай Дзи Цюeн практикува метода “водата точи камъка” – много бавно, но понякога и бързо, се развива дълбокото дишане. В калиграфията е възприето да се вярва, че мозъкът контролира дишането, а дишането контролира пръстите, когато пишем. За да се намери центърът на четката и за да бъде всяко движение на четката енергично и прецизно – е необходима тренировка на волята. Не можем да позволим на пръстите да контролират четката, без значение какво се изписва на хартията. Затова Тай Дзи Цюeн и калиграфията практикуват практически едно и също – тренират процеса на дишането и закаляват тялото и волята на човек.

Когато се вземе четката, човек трябва да се концентрира върху съвършеното, мисълта трябва да е концентрирана, човек „потъва“ в идеята за това което ще пише. Работата на съзнанието не трябва да се нарушава от външни влияния. Ин и Ян трябва да са балансирани, което гарантира телесното здраве, спира делението на клетките и обмяната на веществата се забавя. Калиграфията възстановява душевното равновесие, отхвърляйки всички разрушителни помисли и влияния – също както е при ЦиГун, и ТайДзи. След занятия по калиграфия, човек се чувства бодър и въодушевен, а дишането е равномерно и дълбоко.

Вижте още във втора част.